flplatab_loggan

Miljö och kvalitet

FL Plåt AB är kvalitetscertifierat av Incert som nr 20 i Sverige vilket innebär att vi är ett auktoriserat byggnadsplåtslageri.

Vi miljöstyr våra entreprenader och servicearbeten utifrån rekommendationer från vår branschorganisation Plåt & Ventöretagen. 
 

Kvalitetsplan
Kvalitetsansvarig är Fredrik Lövgren. Egenkontroller lämnas löpande in till beställaren. Identifiering sker av särskilda kvalitetsrisker som är förenade med projektet. Rappotering om avikelser hanteras. Intern slutkontroll över den egna entreprenaden utförs.
 

Miljöplan
Miljöansvarig är Fredrik Lövgren. Egenkontroller lämnas in löpande till beställaren.
Identifiering och hantering av miljöaspekter och miljökrav utförs. Vi återvinner överblivet material och ser löpande över vårt miljö- och hållbarhetsarbete.