flplatab_loggan

Miljö och kvalitet

Vi miljöstyr våra entreprenader och serviceberoende arbeten med rekommendationer från vår branschorganisation Entreprenörföretagen. Vi utför KMA-pärmar på våra entreprenader/projekt för att underlätta för våra beställare samt FL Plåt AB.
 

Kvalitetsplan
Kvalitetsansvarig är Fredrik Lövgren.
Egenkontroller lämnas löpande in till beställaren.
Identifiering av särskilda kvalitetsrisker som är förenade med projektet. Rappotering om avikelser. Intern slutkontroll över den egna entreprenaden.
 

Miljöplan
Miljöansvarig är Fredrik Lövgren.
Egenkontroller lämnas in löpande till beställaren.
Identifiering och hantering av miljöaspekter och miljökrav.
Återvinning av överblivet material.

Övriga kvalitets- och miljöaspekter hänvisas till beställarens projektplan.