flplatab_loggan

Våra tjänster

Byggnadsplåtslageri
Vi utför garnering på villa så som ränna, rör, bleck, kupor, skorstenar, vingskivor
samt andra plåtarbeten. Även bandtäckning och skivtäckning.
 

Industrihallar / lättbyggnadsteknik
Vi arbetar med lättbyggnads-plåtreglar som är ett bra komplement till träreglar i byggnation då det har låg vikt samt bra hållfasthet. Vi använder oss bland annat av 

PAROC-element, som är högklassiga sandwichelement med ytskikt av stålplåt och en kärna av stenull. De används i huvudsak i fasader, innerväggar och innertak i kommersiella, industriella, kontors- och offentliga byggnader. Vi använder även korrigerad plåt till tak och fasader.

Service- och underhållsavtal / takbesiktning
Vi har kompetenta servicetekniker som utför både löpande och felavhjälpande underhåll. Fördelen med kontinuerliga besök och kontroller av fastigheten är att vi i många fall kan åtgärda kostsamma problem redan innan de uppstår. Vi erbjuder bland annat kontroll / besiktning av funktionsdugligheten på tak, kontroll av taksäkerhet, identifiering av läckagerisk m.m. Vi arbetar efter TSK´s (Taksäkerhetskommittén) normer. 

Jouravtal
För att säkra din fastighet även efter arbetstid rekommenderar vi vårt jouravtal. Med vår jourtjänst får du tillgång till kvalificerad personal för akut felavhjälpning på kvällar och helger.

Snöskottning enligt "Skotta Säkert"
Ring Fredrik Lövgren för mer information 042-4506470.

Försäljning av byggplåtsprodukter i vår egen Plåtbutik
Vi tillverkar fönsterbleck, vinkelbeslag och andra plåtbeslag enligt dina egna önskemål och anpassade mått.

Anlita oss och dra nytta av ROT-avdraget. Du har möjlighet att få en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden upp till 100 000 kr per år. Förutsatt att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet. FL Plåt AB.