flplatab_loggan

Överbleck komplettering

Till höger om beställningsformuläret hittar du information om hur du mäter ett överbleck/fasadbeslag, vilka material och färger du kan välja, vad det kostar att tillverka m m. Om du vill kan du ta ett foto på din skiss och bifoga beställningen.

Tycker du det verkar krångligt att fylla i formuläret så kan du alltid lägga din beställning via telefon 042-221031 eller via mail info@flplat.se eller kontakta oss om du har frågor.

  • är obligatoriska fält och måste fyllas i.
  • Se bilden till höger hur du mäter.
  • Här skriver du in summan av A+B+C
  • OBS Här ska måttet anges i meter.
    T ex 1,25
  • Klicka på Plannja eller Lindab till höger om formuläret.
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Valbara material
Stålplåt, Zinkplåt, Kopparplåt eller Aluminium.

Tjocklek (alla i standardutförande)
Aluminium FP12 = 0,8 mm
Koppar = 0,6 mm
Zink = 0,7 mm
Stålplåt = 0,6 mm

Priser för tillverkning
Summa klippmått gånger per löpmeter = Kostnad för tillverkning av överbleck/fasadbeslag.
Priser inklusive mervärdesskatt.

Bredd Stål Zink Koppar Aluminium
0-199 mm 150kr 200kr 270kr 160kr
200-399 mm 170kr 260kr 310kr 185kr
400-599 mm 190kr 358kr 560kr 220kr
600-799 mm 225kr 440kr 700kr 255kr
Vid mått över 800mm vänligen maila/ring in er beställning.


Exempel: Material stål. Klippmått A+B+C (se bild nedan)= D.
Om D är 240 mm blir kostnaden enligt tabellen ovan 170 kr per meter. Är längden på överblecket 1 meter blir det totala priset 170 kr x 1 m= 170 kr inkl moms.

Standardmått: A= minsta rek 100 mm, C= 20 mm

Gavlar
Vid tillverkning av gavlar på blecken tillkommer 50kr inklusive mervärdesskatt per bleck.
Om ni ej önskar att vi tillverkar produkten med gavlar, utan själv vill bocka till dessa, tänk på att lägg på utrymme för detta på längdmåttet.

Så här mäter du
STEG 1) Skissen nedan visar ett överbleck från sidan. Måtten du ska ange i formuläret är A, B och C.  Summan av A+B+C =D i formuläret. De rödmarkerade strecken som bilderna nedan visar är omslag och ska ej räknas med i totalen (ingår).

STEG 2) Mät hur lång överblecket ska vara = E i formuläret, (detta mått ska anges i meter). De rödmarkerade strecken är omslag och ska ej räknas med (ingår).

Tänk på följande när du mäter
Plåten ska helst monteras bakom skalskiva (se bild 1 nedan).
Det finns många olika alternativ på överbleck denna är den vanligaste. Önskar ni andra alternativ vänligen återkom så fixar vi det.

Välj färg på överbleck/fasadbeslaget